Výroba růženců

Výroba růženců má na Jablonecku staletou historii. Na výrobu růženců jsou používány skleněné korálky broušené i hladké, v desítkách odstínů. Růžence je možné vyrábět z ohňovek, cínovek či voskovaček. Na jejich spojení lze využít speciální bižuterní vázací drátky, nitě, lanka, řetízky nejrůznějších tvarů a speciální spojovací komponenty. Tradiční růženec je vyroben z broušených ohňovek, jež jsou spojeny zlatým řetízkem (samozřejmě lze použít i stříbrný, bronzový či patinovaný řetízek). Růženec je dále opatřený matičkou (někdy nazývanou též Madonka) a křížkem. Matičky a křížky bývají opět ve zlaté barvě. V případě zájmu je možná i jiná barevná varianta. Křížky a matičky vyrábíme technologií odlévání ze zinku. Tím pádem jsme schopni v krátkém termínu a ve vysoké kvalitě vyrobit křížky a matičky prakticky všech tvarů a velikostí.

Těší nás, že se paní Lucii Bílé náš dárek líbil a do dalších let přejeme spoustu krásných hitů

Zveřejnil(a) Sportovní medaile dne Sobota 10. dubna 2021

Růžence, křížky, řetízky a korálky

Udržujeme určitou skladovou hladinu jednotlivých typů růženců. V případě požadavku většího množství růženců (řádově desítky kusů) však doporučujeme objednání s dostatečným časovým předstihem. Výrobu korálků, křížků a matiček zajišťujeme ve vlastní režii. V případě povrchových úprav jsme odkázáni na dodací lhůty našich subdodavatelů (jedná se o vysoce kvalifikované odborníky v oboru galvanochemie a je třeba počítat s jejich vytížením).